Här finner du svar på några av de frågor vi fått in till oss i samband med mediabevakningen av ordförande Anne Carlsson.

Svar på frågor i samband med ordförandefrågan i media

 • Har Anne Carlsson en fallskärm som kommer att ge henne mer pengar när hon slutar som ordförande i Reumatikerförbundet?
  Svar: Det kommer inte att betalas ut någon fallskärm när Anne Carlsson slutar som ordförande. Det fanns ett avtal från 2008 som var skrivet så att Anne Carlsson skulle ha rätt till en anställning hos Reumatikerförbundet om hon inte blev omvald 2013. Eftersom hon blev omvald aktualiserades aldrig avtalet.

 • Har Reumatikerförbundet betalat Anne Carlssons kvarskatt?
  Svar: Anne Carlsson kompenseras med 6000 kronor extra per månad utöver sitt arvode för den extra skatt (förmånsskatt) hon får på grund av att hon i sin roll som ordförande har tillgång till en lägenhet i Stockholm.

  När det 2013 uppdagades att Anne Carlsson inte betalat förmånsskatten för lägenheten fick hon en kvarskatt på ca 200000 kronor som hon själv betalade. Hon kompenserades dock för den utgiften genom en extra pensionsinsättning från Reumatikerförbundet på 236000 kronor.  Beslutet att betala en kompensation för förmånsskatten togs av styrelsen, mot bakgrund av ett stämmobeslut om att arbete som förtroendevald inom Reumatikerförbundet inte ska kosta något för den förtroendevalde, utan eventuella kostnader som uppstår ska bekostas av förbundet.

 • Har förbundsstyrelsen undanhållit information för distrikten och medlemmarna?
  Svar: Det har förekommit några felaktigheter i hanteringen av protokoll som inte gått ut till distrikten på rätt sätt. I det arbete som nu initierats både på förbundskansliet och förbundsstyrelsen så är öppenhet och transparens ledord vi arbetar efter. Vår ambition är att bli ännu bättre på dialog och kommunikation med våra distrikt och föreningar.
0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.