Om oss

Reumatikerförbundet har arbetat för reumatikers rätt till ett bra liv och sökt lösningen på reumatismens gåta sedan 1945. Ingen annan organisation än Reumatikerförbundet har större kunskap om hur det är att leva med en reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen.

Cirka 1 miljon personer i Sverige har reumatisk sjukdom.

Lokal föreningsverksamhet

Reumatikerförbundet är organiserat i 177 föreningar indelade i 24 distrikt. Nära 50 000 personer är medlemmar. Lokal verksamhet kan vara exempelvis temadagar, föreläsningar eller anpassad träning. Variationen är stor eftersom våra föreningar själva bestämmer vilken verksamhet man vill bedriva. Du kan hitta våra distrikt och föreningar genom att klicka här

Kunskap som lindrar

Förbundet förmedlar viktig och aktuell kunskap om över 80 reumatiska diagnoser här på webben.

Medlemmarna får möjlighet att öka sina kunskaper via föreläsningar och aktiviteter av olika slag.

Allmänheten kan exempelvis få kunskap via patientskolor som genomförs i samarbete med vården. Vårdpersonal får aktivt erfarenhetsutbyte i dessa patientskolor, där lokala reumatikerföreningar arbetar i samverkan med flera yrkesgrupper inom primärvården.

Reumatikerförbundet har tagit fram ett särskilt material När smärtan talar olika språk, till stöd för mötet mellan vården och personer med utomnordisk härkomst.

Reumatikerförbundet utbildar också forskningspartners, speciellt utbildade personer med reumatisk sjukdom, som sedan deltar i olika forskningsprojekt.

Påverka beslutsfattare

Reumatikerförbundet har kunskapen att påverka samhällets attityd till reumatiker. Förbundet arbetarAnne Carlsson i Aktuellt. aktivt med att skriva debattartiklar, hålla kontakt med politiker och med sjukvården, med forskningsvärlden och med läkemedelsföretagen. Förbundet är remissinstans. Via distrikten och de lokala föreningarna pågår också påverkansarbete regionalt och lokalt.

Aktuella frågor:

 • Jämlik vård och hälsa för alla oavsett funktionsnedsättning, kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, bostadsort, utbildning, social ställning eller personliga egenskaper.
 • Likabehandlingsprincip ska gälla inom vården. Vård och behandling ska inte skilja beroende på vilket landsting man tillhör eller påverkas av landstingens eller vårdinrättningarnas aktuella ekonomi.
 • Arbetsmarknad för alla. Så många som möjligt med reumatiska sjukdomar ska delta i arbetslivet med hjälp av flexibla arbetsplatser och ett stödjande sjukförsäkringssystem.
 • Krav på att apoteken sköter 24-timmarsregeln.

Stöd till forskningen

 • Reumatikerförbundet är, via Reumatikerfonden, i dag den största enskilda givaren till svensk reumatologisk forskning.
 • Vetenskapliga nämnden granskar alla ansökningar om forskningsanslag till Reumatikerfonden och lämnar förslag till förbundsstyrelsen om hur medlen ska fördelas. Pengarna delas ut under mars månad varje år. Vetenskapliga nämnden granskar också forskningsredovisningarna.
 • Forskningsrådet är rådgivande till Reumatikerförbundets förbundsstyrelse. Där diskuteras långsiktiga och strategiska forskningsfrågor, till exempel hur beslutsfattare ska påverkas, samarbete med forskningsfinansiärer och insamling av pengar till fonden.
 • Genom förbundets nära kontakter med forskningen får förbundet, och med det också medlemmarna, de senaste kunskaperna om diagnoserna och dess behandling.

FRII:s kvalitetskod

Reumatikerförbundet gör mer

 • Förbundet stöttar enskilda medlemmar och grupper med olika former av bidrag och stipendier.
 • Företag har idag möjlighet att testa och få sina produkter godkända som "Lättöppnad förpackning" av Reumatikerförbundet.
 • Förbundet deltar aktivt i den internationella utvecklingen via deltagande i både nordiska, europeiska och världsomspännande organisationer kring reumatiska sjukdomar.
  Det handlar om professionella nätverk som European Musculoskeletal Conditions Surveillance and Information Network, EUMUSC.NET och ACR, American College Rheumatology. Likväl som patient/diagnosnätverk som ENFA, European Network of Fibromyalgia Association och LUPUS, Europé.

 

Välkommen till oss! Bli medlem du också!

50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.